Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden WEBSHOP van GEZINSBOND ARENDONK

http://GEZINSBONDARENDONK.theshopbuilders.com & www.GEZINSBOND ARENDONK.be

 

Versie geldig vanaf 1 juni 2017

 

GEZINSBOND ARENDONK

 

HEIRBAAN 48

2370 ARENDONK

 

0477 81 41 24

gezinsbondarendonk@gmail.com

 

 

1. Algemeen

 

 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van GEZINSBOND ARENDONK   en op iedere tussen GEZINSBOND ARENDONK   en consument tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op www.GEZINSBOND ARENDONK.be & GEZINSBOND ARENDONK.theshopbuilders.com. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

 

 

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. GEZINSBOND ARENDONK   behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

 

 

1.3 GEZINSBOND ARENDONK   garandeert dat het geleverde product of dienst beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

 

 

2. Levering & herroepingsrecht

 

 

2.1 Levering van het product vindt digitaal of per post plaats, zolang de voorraad strekt. Levering van de dienst - activiteit vindt plaats op de aangegeven data.

 

 

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal GEZINSBOND ARENDONK  bestellingen van producten en diensten tenminste binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere levertermijn is overeengekomen. Indien levering binnen 30 dagen of anders overeengekomen levertijd niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren. De levering van producten en diensten gebeurt aan klanten in Vlaanderen en Nederland.

 

 

2.3.1 Aan de leveringsplicht van GEZINSBOND ARENDONK zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door GEZINSBOND ARENDONK   geleverde producten een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Levering geschiedt door het toesturen van het aangeschafte product per post of per e-mail.

 

2.3.2 Aan de leveringsplicht van GEZINSBOND ARENDONK   zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door GEZINSBOND ARENDONK   geleverde diensten doorgaan op de geplande data die vermeld staan op de website van Gezinsbond Arendonk

 

 

2.4 De consument/klant die producten en diensten aanschaft kan zijn herroepingsrecht uitoefenen binnen de 14 dagen na aankoop. Hij of zij verstuurt hiervoor een e-mail naar gezinsbondarendonk@gmail.com of een aangetekend schrijven naar het secretariaat van de afdeling Heirbaan 48 te 2370 Arendonk.

 

2.5 Een evenement of dienst kan om welke reden dan ook worden geannuleerd door GEZINSBOND ARENDONK  . Indien een evenement wordt geannuleerd, worden eventuele betaalde (toegangs)gelden terugbetaald binnen 30 dagen na annulatie.

 

 

3. Prijzen

 

 

3.1 Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

 

 

3.2 Alle prijzen op de website zijn in Euro’s.

 

 

4. Gegevensbeheer

 

 

4.1 Indien u een bestelling plaatst bij GEZINSBOND ARENDONK  , dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van GEZINSBOND ARENDONK  . De wet inzake de verwerking van persoonsgegevens (wet van 8 december 1992) geeft je het recht om de informatie inzake je persoon te bekomen. Je kan onjuiste gegevens laten verbeteren of schrappen.

 

 

4.2 GEZINSBOND ARENDONK   respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

 

 

4.3 GEZINSBOND ARENDONK   maakt gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

 

5. Aansprakelijkheid op activiteiten

 

5.1 GEZINSBOND ARENDONK   kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen zoals bagage, geld, … of specifiek materiaal dat de deelnemer in functie van de georganiseerde activiteiten zelf moet meenemen.